fbpx
Co daje terapia? Co osiągnę podczas terapii. Wyjaśnienia wprost od terapeuty

Odczep się od siebie a świat Cię przytuli — czyli co osiągnę dzięki psychoterapii

Co osiągnę podczas terapii? Niektórzy z nas postrzegają świat jako bezpieczny, inni zagrażający. Niektórzy żyją w przekonaniu, że świat i ludzie są źli i trzeba na nich szczególnie uważać, Na to jak widzimy świat a w nim siebie mają wpływ nasze pierwsze w życiu doświadczenia. Im więcej na początku doświadczaliśmy deprywacji, smutku, lęku, strat, tym mniejsze szanse na to, że wejdziemy w pozytywne relacje ze sobą i  światem. Wyobraźmy sobie, że ktoś jako dziecko był ciągle ignorowany przez najbliższych albo karcony. Cały czas mu dokuczano, albo wymagano od niego aby zrobił coś lepiej. Ten ktoś dorasta, ale nadal czuje się niewidziany, niedoceniany. Przenosi dziecięce doświadczenia na bieżące relacje. Jeśli jesteśmy nieufni, to zaczynamy podejrzliwie patrzeć na innych, kontrolować ich, a oni odbierają to i oddają nam. W ten sposób znajdujemy dowód na to, że ludzie nam nie ufają i my im też ufać nie możemy. Tymczasem dostajemy tak naprawdę to co dajemy.

Psychoterapia pozwala zmienić obraz postrzegania siebie oraz świata. Jest drogą do zintegrowania tego, co rozszczepiliśmy, żeby chronić obraz siebie. Gdy tracimy kontakt z ważną częścią siebie, przestajemy żyć w pełni. By odzyskać kontakt z sobą nie musimy ruszyć w milowy rajd. Tą podróżą może być odkrywanie tego co w nas prawdziwe. Odważne poznawanie tego, czego jeszcze o sobie  nie wiemy. Przybliżanie się do tego, co boimy się o sobie zobaczyć. Nie zawsze musi to być wieloletnia terapia, choć czasem nie da jej się uniknąć. Pójście na skróty mogłoby być kolejną ucieczką i utwierdzeniem tego co w nas nieprawdziwe. Czasem ta podróż może okazać się dłuższa i bardziej bolesna ale dzięki niej możemy zidentyfikować „psuja”, który niszczy nasze relacje i bruździ.

Co osiągnę dzięki terapii:

Na pytanie co osiągnę dzięki terapii, możemy powiedzieć o: Poszerzeniu świadomości co do własnych uczuć, myśli i zachowań , mechanizmów obronnych i tego w jaki sposób nieświadomie wpływają na nasze życie. Proces terapii to uświadomienie tego co się myśli, co się czuje, czego się pragnie i czego się boi.

Zmiana oceny samego siebie polega na odróżnianiu tego na co wpływu nie mamy od tego co zmienić możemy. Taka zmiana to również na przyjęciu innej perspektywy postrzegania siebie i swoich problemów. Zmiana polega również na dostrzeżeniu możliwości usunięcia swoich problemów.

Nasza zmiana oceny otoczenia dotyczy uzyskania nowej relacji z otoczeniem np. osoba która jest pod dużym wpływem innych odzyskuje poczucie kontroli nad sobą. Albo osoba która jest nadmiernie kontrolująca dla swojego otoczenia, zauważa to i odpuszcza tę nadmierną kontrolę.

Uwolnienie się od siebie – pierwsze z osiągów dzięki terapii

To dokładne głębsze poznanie swojej wewnętrznej rzeczywistości (potrzeb, pragnień, możliwości, ograniczeń) oraz poznanie własnych stanów emocjonalnych rzutujących na własną samoocenę. Uwolnienie się od siebie związane jest z dokonywaniem wyborów za które się sami rozliczamy. Do dokonania wyboru, podjęcia decyzji potrzebna jest świadomość siebie, swoich potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. Z dokonywaniem wyborów związana jest odpowiedzialność. Każdy wybór zawiera w sobie niewiadomą i może budzić lęk przed niechcianymi konsekwencjami wyboru. Uwolnienie się od własnych lęków polega na dostrzeżeniu więcej niż jednej możliwości przyszłych działań. Polega na twórczym poszukiwaniu nowych rozwiązań. Pozwala na zgodę na przeżywanie nieprzyjemnych uczuć, wtedy gdy dany wybór okaże się nieskuteczny i wykorzystanie tych uczuć jako energii do poszukiwania nowych rozwiązań. Uwolnienie się od siebie to porzucenie nierealistycznych pragnień i świadoma rezygnacja z celów niemożliwych do osiągnięcia.

Uwolnienie się od otoczenia polega na zmniejszeniu znaczenia wpływu otoczenia na zachowania jednostki.

Samokontrola to uczenie kontrolowania konsekwencji własnego zachowania np. w przypadku zachowań nałogowych ale i nie tylko.

Doświadczanie i przeżycie różnych różnych stanów emocjonalnych. To nie tylko odreagowanie i poczucie ulgi na sesji terapeutycznej. Tylko przeżycie trudnych i bolesnych uczuć występujących w aktualnym życiu klienta.

Co daje terapia? Co osiągnę podczas terapii. Wyjaśnienia wprost od terapeuty
Co daje terapia? Co osiągnę podczas terapii. Wyjaśnienia wprost od terapeuty

Terapia przyczynia się do:

Zmiana relacji interpersonalnych to uczenie się adekwatnego komunikowania własnych potrzeb to uczenia się słuchania partnera. Uczenie się nie wchodzenia i nie tworzenia sytuacji uwikłania partnera w zależności czy mniejszej wartości. To nie wchodzenie w gry mające na celu obwinianie partnera czy wywoływania w nim poczucia winy i nie dawanie siebie w takie gry uwikłać. Zmiany w relacjach interpersonalnych to radzenie sobie z uczuciami odczuwanymi wobec innych osób lęk smutek złość poczucie winy o krzywdy. Są to uczucia najsilniej przeżywane w bliskich i silnych związkach partnerskich, małżeńskich czy przyjacielskich. To również umiejętność dostrzegania i okazywania radości, zadowolenia, miłości są ważnymi czynnikami kształtującymi związki między ludźmi.

Zmiany w zakresie poczucia sensu własnego życia zdolności do samorozwoju oraz odnalezienie własnej miary do oceniania tego, co jest dla nas dobre i odróżniania tego co jest dla nas niekorzystne.

Czasem odgrywamy w życiu rolę kogoś innego, tak jakby było się kimś innym. Nie sprzyja to akceptacji siebie ponieważ towarzyszy temu lęk i poczucie zagrożenia. Zamiast doskonalenia własnego siebie klient koncentruje się na unikaniu przykrych uczuć i własnych potrzeb. Zmiana to przyjęcie własnych egzystencjalnych ograniczeń, ciężaru poczucia odpowiedzialności jakie ponosimy za nasze istnienie. Zmiana to odrzucenie zaprzeczeń i okłamywanie siebie.

Podczas terapii odbuduwujemy zaufanie do siebie i nabywamy umiejętności zarządzania swoim życiem. Potrzeba zmiany to nie tylko potrzeba poprawiania siebie. To przede wszystkim refleksja nad tym jakie są nasze potrzeby. Jakie są nasze i naszego otoczenia możliwości realizowania ich.

Co dostaje podczas sesji:

Czyli co osiągnę podczas terapii

  • Wsparcie – terapeuta bez oceny towarzyszy w trudnych emocjach
  • Doświadczenie ulgi i spadku napięcia
  • Zmiana oczekiwań dotyczących własnej skuteczności
  • Doświadczenie zaufania do drugiej osoby
  • Wgląd
  • Informacje zwrotne
  • Zmiana oczekiwań do siebie i do otoczenia
  • Sprawdzanie rzeczywistości i sposobów postrzegania jej.
  • Zmiana zachowania

Sprawdź także

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *