fbpx

Przemoc w rodzinie. Czego spodziewać się, gdy zwrócimy się po pomoc?

Przemoc w rodzinie to bardzo trudna sytuacja, która wymaga pomocy specjalisty. Kiedy już zrobimy pierwszy krok i zwrócimy się do kogoś, czego możemy się spodziewać?

Kiedy już spotkamy się ze specjalistą, zostaną przeprowadzone rozmowy, mające na celu wszechstronne rozpoznanie sytuacji osoby doświadczającej przemocy. Jest to najbardziej istotne, ponieważ pomoże w planowaniu pomocy osobie narażonej na agresję.

Analiza form doznawanej przemocy

W pierwszej kolejności zostaną przeanalizowane rodzaje oraz stopień nasilenia stosowanej przemocy (więcej o rodzajach przemocy w artykule Przemoc w rodzinie). Przede wszystkim zostanie ustalone czy życie osoby doświadczającej przemocy (jej dzieci) jest zagrożone?

Oszacowanie stopnia nasilenia przemocy

Na tym etapie specjalista ocenia zmiany w stopniu nasilenia przemocy. Ustala, czy zmienia się czy eskaluje, jeśli chodzi o częstotliwość oraz intensywność zdarzeń. Innymi słowy, ocenia to, jak często dochodzi do przemocy, czy zdarzenia mają stałą czy zmienną intensywność oraz w jakich okolicznościach się zmieniają.

Oszacowanie skutków stosowanej przemocy

Jest to najważniejszy proces, który ma na celu ocenę tego, jak przemoc wpłynęła na osobę doświadczającą przemocy i jej dzieci. Przemoc to nie tylko fizyczne czy seksualne znęcanie się. Przede wszystkim, ma na celu zniszczyć psychicznie. U osób doświadczających przemocy mogą pojawić się nie tylko poważne problemy fizyczne, ale przede wszystkim emocjonalne.

Najważniejsza jest ocena przez specjalistę tego, czy nie doszło do skutków, takich jak depresja czy niezdolność do działania. Ważne jest to, aby specjalista ocenił czy osoba doświadczająca przemocy ma myśli samobójcze, bądź nosi się z zamiarem zrobienia krzywdy bądź zabicia osoby stosującej przemoc. Wtedy potrzebna jest interwencja, tak aby ochronić osobę doświadczającą przemocy i tych, których mogłaby zranić.

przemoc terapia zaneta mikolajczyk (2)
Terapia osób doświadczających przemocy

Ocena rezultatów poszukiwania pomocy przez osobę doświadczającą przemocy

Dla specjalisty bardzo ważne jest, aby zapoznać się z próbami rozwiązania problemu z przemocą, które były podejmowane oraz rozwiązania, z jakich korzystała w przeszłości osoba doświadczająca przemocy. Złe doświadczenia w poszukiwaniu pomocy, utrudniają ponowne zwrócenie się o nią. Specjalista postara się stworzyć możliwość wyrażenia negatywnych opinii, które odnoszą się do przeszłych doświadczeń w poszukiwaniu pomocy. Mówienie o trudnościach z uzyskaniem pomocy i ich zrozumienie, pomaga zrobić kolejny ruch i ponownie zwrócić się do różnych instytucji, pomaga zwiększyć ufność i nadzieję na uzyskanie pomocy. Specjalista zadba o prawidłowe kontakty osoby doświadczającej przemocy z rozmaitymi instytucjami.

Ocena potencjalnego zagrożenia życia

Oszacowanie potencjalnego zagrożenia życia, powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę za każdym razem, gdy zostanie rozpoznane występowanie przemocy. Powinno być przeprowadzone nie tylko podczas pierwszego spotkania, ale również przy każdym spotkaniu (oczywiście w formie uproszczonej). Specjalista zbiera informacje od osoby doświadczającej przemocy, dzieci i osoby stosującej przemoc oraz od osób utrzymujących z nimi kontakt.

Oszacowanie potencjalnego zagrożenia życia, to nie tylko próba przewidzenia poważnych skutków przemocy, ale również próba oszacowania ryzyka groźnych dla życia zachowań, przeciwko sobie lub innym, ze strony osoby stosującej przemoc, osoby doświadczającej przemocy lub dzieci.

Jeżeli specjalista dowie się o groźbach zrobienia krzywdy lub zabicia przez osobę stosującą przemoc, powiadomi policję oraz pomoże opracować plan zapewniający bezpieczeństwo osobie doświadczającej przemocy oraz rodzinie.

Opracowanie planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy

Specjalista troszczy się o bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy i jej dzieci. Ważne jest wspólne opracowanie programu zapewniającego bezpieczeństwo. Osoba doświadczająca przemocy jest ekspertem w swoich problemach, dlatego wszystkie jej decyzje i wybory muszą być podjęte przez nią samodzielnie, to ona ponosi ich konsekwencje.

Pomoc

Nie wahaj się zwrócić po pomoc. Specjaliści pomogą w przejściu przez wszystkie etapy, zadbają o dobrostan i uzyskanie odpowiedniej pomocy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy.

Czytaj również:

1 Kommentar zu „Przemoc w rodzinie. Czego spodziewać się, gdy zwrócimy się po pomoc?“

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert