fbpx
Prawa i role dzieci DDA

Dzieci DDA – role, które pełnią dzieci po DDA (dorosłe dziecko alkoholika)

Role dzieci DDA

Bohater rodzinny – dziecko DDA

Rolę przejmują najczęściej najstarsze dziecko w rodzinie. Na ogół jest ono nad wiek dojrzałe, nie sprawia kłopotów, dobrze się uczy, dba o innych domowników, opiekuje się młodszym rodzeństwem, pociesza rodzica. Najczęściej jednak zaniedbuje swoje potrzeby. Żyje w stanie ciągłego napięcia, zwykle nie potrafi się bawić i ma trudności z wypoczynkiem i z odprężeniem się.

Kozioł ofiarny – dziecko DDA

Dziecko, które nie jest w stanie z nikim konkurować, czuję się odsunięte i szuka wsparcia poza domem. Postrzegane jest jako trudne dziecko, ma problemy w szkole, z prawem, konflikty z innym ludźmi, jest wybuchowe i agresywne. Niejednokrotnie uzależnia się od alkoholu albo narkotyków. Rola takiego dziecka polega na odciągnięciu uwagi od tego co się dzieje w rodzinie.

Aniołek – kolejna z ról DDA

Druga nazwa: zagubione dziecko. Jest samotne i zamknięte w sobie. Przed konfliktami w domu ucieka w świat marzeń. Niewiele wymaga od rodziny i minimalnie korzysta z jej wsparcia. Nie rzuca się w oczy i nie ma z z nim kłopotu. Cechuje je brak nadziei i poczucie bezradności. Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i nie potrafi mieć satysfakcjonujących związków uczuciowych.

Rodzinna maskotka – dziecko DDA

To dziecko, które jest w centrum zainteresowania rodziny, a jego rola polega na rozładowaniu napięcia w rodzinie. Po to, aby przetrwać, dostarcza jej tematów do zabawy oraz dba o to aby w domu było jak najczęściej wesoło. W ten sposób odciąga uwagę domowników od rzeczywistych problemów. Za wesołością i beztroską kryje się zazwyczaj napięcie i niepokój. Jego samoocena zależy od tego, jak ją postrzega otoczenie, a to pociąga za sobą stałe zabieganie o cudzą aprobatę.

Często jedno dziecko demonstruje wzorce zachowań charakterystyczne dla różnych ról. Brak ciepła emocjonalnego i wsparcia poważnie utrudniają właściwe ukształtowanie się u dziecka poczucia własnej wartości. Bardzo często żyje ono w przekonaniu, że do picia dochodzi z jego winy. Poza tym, stale musi pamiętać o zachowaniu tajemnicy rodzinnej. Otrzymuje często komunikaty, że nie może czuć tego co czuje, ani myśleć tego co myśli. Żyje według zasady „powinieneś czuć, słyszeć, widzieć, myśleć, tak jak wymaga tego ideał”. Co często odbiega od rzeczywistości.

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poza podatnością na uzależnienia przejawiają w życiu dorosłym szereg różnych cech, z których najczęściej spotykane to:

 • Poczucie odmienności
 • Krytyczna samoocena i mało poważne traktowanie samego siebie
 • Ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych
 • Brak umiejętności cieszenia się życiem
 • Branie odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich
 • Reagowanie niepokojem, gdy sprawy życiowe wymykają się spod kontroli
 • Nadmierna odpowiedzialność albo całkowity jej brak
 • Nadmierna wrażliwość lub obojętność
 • Funkcjonowanie według zasady wszystko albo nic
 • Trudności w realizowaniu swoich planów życiowych i częste uleganie impulsom
 • Brak zaufania do ludzi i obawa przed nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • Stałe poszukiwanie aprobaty dla swojej osoby i obawa przed odrzuceniem
 • Poczucie, że jest się ignorowanym, atakowanym
 • Nieświadome poszukiwanie napięć i kryzysów, a następnie uskarżanie się na ich skutki
 • Obawa przed krytyką i osądzeniem przy jednoczesnej skłonności do osądzania i krytykowania innych.

Dzieci te bardzo często znajdują sobie partnerów, którzy są uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Dzieci te, są gotowe zrobić wszystko, aby nie dopuścić do rozpadu tego związku. Perspektywa osamotnienia jest dla nich zbyt bolesna. Stanowi ona powrót do przykrych zdarzeń z dzieciństwa.

Prawa DDA

Więcej o tym co rozumiane jest pod pojęciem DDA pisałam w artkule https://zanetamikolajczyk.com/terapia-dda-dorosle-dziecko-alkoholika/

W tym artykule chciałam przypomnieć osobom, które doświadczały tych trudności do tego, żeby korzystały ze swoich praw.

W materiałach dla grup samopomocowych Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) istnieje zbiór praw dorosłych dzieci alkoholików więcej o grupach samopomocowych pisałam a artykule.

Poniżej znajdziecie niektóre z nich. Myślę, że warto je znać, gdyż stosowanie ich powinno ułatwić rozliczenie z przeszłością i pomóc w dokonywaniu zmian w swoim życiu.

Prawa i role dzieci DDA
Prawa i role dzieci DDA

Pamiętaj, że masz prawo do

 1. Mam prawo do wszystkich dobrych chwil, za którymi tęskniłam, a których nie dostałam przez te wszystkie lata.
 2. Mam prawo do radości w tym życiu – nie tylko do euforycznego uniesienia , ale do czegoś bardziej trwałego.
 3. Mam prawo odprężać się i bawić – nie używając alkoholu, narkotyków i innych stymulatorów.
 4. Mam prawo dążyć do ludzi, miejsc i sytuacji, które pomagają mi osiągnąć dobre życie.
 5. Mam prawo powiedzieć o tym, gdy czuję, że coś nie jest dla mnie bezpieczne lub gdy nie jestem na coś gotowy.
 6. Mam prawo zmieniać mój sposób myślenia, moje nastawienie i moje zachowania.
 7. Mam prawo do popełniania pomyłek i do niespełniania własnych oczekiwań.
 8. Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę upokarzają mnie lub wpędzają w poczucie winy. Dotyczy to również mojego rodzica oraz każdego członka rodziny.
 9. Mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy sprawiają, że czuję się poniżany lub upokarzany.
 10. Mam prawo czuć, to co czuję.
 11. Mam prawo wyrażać swoje uczucia w niedestrukcyjny sposób w bezpiecznym miejscu i czasie.
 12. Mam prawo ufać swoim uczuciom, sądom, wrażeniom i intuicji.
 13. Mam prawo rozwijać się duchowo, umysłowo, emocjonalnie i mentalnie.
 14. Mam prawo do takiego czasu, jaki jest mi potrzebny, abym mógł wprowadzać zmiany w swoim życiu.
 15. Mam prawo do selekcjonowania tego co otrzymałem od rodziców – do przyjęcia tego, co daje się zaakceptować i mi służy i do odrzucenia tego co mi nie służy, rani, czego nie akceptuję.
 16. Mam prawo do życia zdrowego pod względem psychicznym i fizycznym, nawet jeżeli będzie odbiegać to, od poglądów przekazanych mi przez rodziców.
 17. Mam prawo do znalezienia mojego miejsca w świecie.
 18. Mam prawo korzystać z powyższych praw – żyć w taki sposób, w jaki sam chcę żyć, i nie czekać, aż mój rodzic wydobrzeje, zwróci się po pomoc, będzie szczęśliwy, bądź przyzna, że ma problem.

Sprawdź także

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *