Prawa i role dzieci DDA

Dzieci DDA – role, które pełnią dzieci po DDA (dorosłe dziecko alkoholika)

Dzieci te bardzo często znajdują sobie partnerów, którzy są uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Dzieci te, są gotowe zrobić wszystko, aby nie dopuścić do rozpadu tego związku. Perspektywa osamotnienia jest dla nich zbyt bolesna. Stanowi ona powrót do przykrych zdarzeń z dzieciństwa.