Jak leczyć uzależnienie od narkotyków - narkomania

Jak leczyć uzależnienie od narkotyków

Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne substancji odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.