Jak leczyć objawy osobowości zależnej według różnych podejść

Jak leczyć objawy osobowości zależnej według różnych podejść

Zależność podobnie jak introwertyzm, żałoba czy odrzucenie postrzegana jest w czasach „dzikiego indywidualizmu” i niezależności jako wyraz co najmniej osobistej porażki czy słabości. Nie chcemy przyznać, że każdy z nas potrzebuje w życiu aprobaty, wsparcia, uznania i opieki. Zależność, jednakże można rozpatrywać na kontinuum od zdrowej do patologicznej. Na tym drugim krańcu, znajduje się zależne zaburzenie osobowości (ZZO).