fbpx

psychodynamika

Jak leczyć zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych według różnych podejść

Jak leczyć zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne według różnych podejść

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD, dawniej nerwica natręctw) składa się z dwóch komponentów: obsesje, czyli powtarzające się myśli, które zdominowały życie psychiczne oraz kompulsje- zachowania powtarzane wielokrotnie, pojawiające się jako odpowiedź na intruzywne myśli. Zarazem obsesje jak i kompulsje są spostrzegane jako niepotrzebne, zagrażające, utrudniające normalne funkcjonowanie. Pacjenci z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym wiedzą, że ich zachowanie jest dziwne, a myśli przeszkadzające. OCD to zaburzenie przewlekłe, niezwykle destrukcyjne co potwierdzają tragiczne statystyki: dwie trzecie pacjentów z OCD dotkniętych jest dodatkowo depresją, a 15% próbuje popełnić samobójstwo. Poniżej zaprezentowane są główne sposoby leczenia tego zaburzenia w różnych nurtach terapeutycznych.

Jak leczyć objawy osobowości zależnej według różnych podejść

Jak leczyć objawy osobowości zależnej według różnych podejść

Zależność podobnie jak introwertyzm, żałoba czy odrzucenie postrzegana jest w czasach „dzikiego indywidualizmu” i niezależności jako wyraz co najmniej osobistej porażki czy słabości. Nie chcemy przyznać, że każdy z nas potrzebuje w życiu aprobaty, wsparcia, uznania i opieki. Zależność, jednakże można rozpatrywać na kontinuum od zdrowej do patologicznej. Na tym drugim krańcu, znajduje się zależne zaburzenie osobowości (ZZO).