Terapia DDA - Dorosłe dziecko alkoholika. O terapii i problemie alkoholu w rodzinie.

Czym jest terapia DDA

DDA to określenie syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika i oznacza źródła trudności, związane z dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym. Brak jest jednolitej koncepcji związanej z terminem DDA, a wśród profesjonalistów odbywają się dyskusje na ile termin ten opisuje trudności osób pochodzących z rodziny alkoholowej i czy można mówić o ich specyfice. Obowiązująca klasyfikacja ICD – 10 nie uwzględnia syndromu DDA jako zaburzenia. W związku z używaniem tego terminu istnieje ryzyko etykietowania, a nawet wtórnego wzmacniania objawów np. poczucia skrzywdzenia.