Współuzależnienie - czym jest.

Współuzależnienie

. W kategoriach ICD 10 (Międzynarodowej Klasyfikacji  Zdrowia) może być klasyfikowane jako